>> Koop Carbolith <<

Kopen Carbolith zonder recept Snel

Carbolith (Lithobid) Algemeen gebruik

Carbolith wordt gebruikt voor de behandeling van bipolaire stoornissen. Het stabiliseert de stemming en vermindert extremen van gedrag, herstelt de balans van neurotransmitters in de hersenen.

Carbolith (Lithobid) Dosering en richting

en
Neem Carbolith tweemaal daags oraal in, of zoals voorgeschreven door uw arts. Neem het met o na de maaltijd om maagklachten te verminderen. Kauw niet en verpletter de medicatie niet. Drink elke dag 8 tot 12 glazen water en onderhoud een gezond dieet met normale hoeveelheden zout.

Carbolith (Lithobid) Voorzorgsmaatregelen

Het is erg belangrijk om de juiste hoeveelheid lithium in uw lichaam te hebben. Wees voorzichtig, te veel lithium kan leiden tot een dergelijk effect zoals misselijkheid, duizeligheid, toevallen, verwarring, verhoogde hoeveelheid urine, spiertrekkingen, onduidelijke spraak, handen schudden, diarree. Voordat u lithium inneemt, moet u uw arts inlichten als u allergisch bent of als u andere allergieën heeft. Neem contact op met uw arts voor meer informatie.

Carbolith (Lithobid) Contra-indicaties

Vertel uw arts over een nier- of hartaandoening, hypothyreoïdie, urinaire problemen, de ziekte van Parkinson, leukemie, toevallen, ernstige sehygratatie, eventuele infecties met hoge koorts, huidaandoeningen. Carbolith kan wazig zicht veroorzaken en u duizelig en slaperig maken. Rijd niet, gebruik geen machines of activiteiten die concentratie van de aandacht vereisen. Beperk het gebruik van alcohol. Vertel voordat u wordt geopereerd aan uw arts of chirurg dat u dit medicijn gebruikt. Oudere patiënten kunnen gevoeliger zijn voor dit medicijn. Het wordt niet aanbevolen om het medicijn te gebruiken bij zwangere vrouwen, omdat dit schadelijk kan zijn voor de ongeboren baby. Het wordt ook niet aanbevolen om het te gebruiken tijdens de borstvoeding. Mogelijke bijwerkingen Gewichtstoename, verhoogde frequentie van urineren, slaperigheid, vermoeidheid, verhoogde eerste en mild schuddende handen. Als één van deze bijwerkingen aanhoudt of verergert, vertel het dan onmiddellijk aan uw arts of apotheker. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen. Vertel het uw arts onmiddellijk als een van deze onwaarschijnlijk maar ernstige bijwerkingen optreedt: diarree, duizeligheid, braken, koorts, verwarring, onduidelijke spraak, onvaste gang, wazig zicht, ernstige handtrillingen (grove tremor). Vertel het uw arts onmiddellijk als een van deze zeldzame maar zeer ernstige bijwerkingen optreedt: flauwvallen, visusstoornissen, toevallen, langzame, snelle of onregelmatige hartslag, zwelling of pijn in de gewrichten, pijn of verkleuring van uw tenen, koude handen of voeten. Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Zoek echter onmiddellijk medische hulp als u symptomen van een ernstige allergische reactie bemerkt, zoals: uitslag, jeuk of zwelling van het gezicht, tong, keel, ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen.

Carbolith (Lithobid) Druginteractie

Gebruik geen Carbolith met de volgende medicijnen: sibutramine. Voordat u met de medicatie begint, moet u uw arts vertellen wat voor recepturen en receptvrije kruidenproducten u mag nemen, met name van: ACE-remmers, angiotensine-receptorblokkers (ARB's zoals losartan, valsartan), laxeermiddelen in bulkvorm (psyllium), calcitonine, calciumkanaalblokkers (bijvoorbeeld verapamil, diltiazem, nifedipine), desmopressine, andere geneesmiddelen voor mentale / gemoedstoestand (bijv. chloorpromazine, haloperidol, thiothixeen), methyldopa, metronidazol, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's zoals celecoxib, ibuprofen, indomethacine, naproxen, piroxicam), anti-epileptica (bijv. carbamazepine, fenytoïne), SSRI-antidepressiva (bijv. fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine), theofylline, tricyclische antidepressiva, diuretica zoals hydrochloorthiazide, furosemide, acetazolamide.

Carbolith (Lithobid) Gemiste dosis

Als u een dosis hebt overgeslagen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het 6 uur is, vertel uw volgende dosis sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke schema. Verdubbel de dosis niet om de gemiste in te halen.

Carbolith (Lithobid) Overdosering

Als u een overdosis verwacht aan uw plaatselijke gifcentrum of eerste hulp. Symptomen van Carbolith Overdosering zijn slaperigheid, diarree, braken in de oren, wazig zicht, toevallen, moeite met lopen, schudden, bewustzijnsverlies.

Carbolith (Lithobid) Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur tussen 59-86 ° F (15-30 ° C) verwijderd van vocht en licht. Bewaar niet in de badkamer. Houd alle geneesmiddelen uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Carbolith (Lithobid) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Carbolith <<


[naar de top]