>> Koop Convulsofin <<

Kopen Convulsofin zonder recept Snel

Gemeenschappelijk gebruik
Convulsofin bevat Divalproex-natrium, de stof die interageert met bepaalde stoffen in de hersenen en de concentratie van gamma-aminoboterzuur (GABA), dat een neurtransmitter is, verhoogt. Het medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van aanvallen, de manische fase van bipolaire stoornissen, om migraine te voorkomen.

Convulsofin (Depakote) Dosering en richting

De aanbevolen startdosering voor de behandeling van acute manie als gevolg van een bipolaire stoornis is 750 mg dagelijks ingenomen in verdeelde doses. Neem 250 mg tweemaal daags voor het voorkomen van migraine. Voor de behandeling van aanvallen neemt u de startdosis, berekend als 10-15 mg / kg / dag, de dosis moet elke week geleidelijk worden verhoogd met 5-10 mg / kg / dag om het gewenste effect te bereiken. Overschrijd niet de geadviseerde dosis en volg alle aanbevelingen van uw gezondheidszorgadviseur. Drink veel water tijdens de behandeling. De leverfunctie moet regelmatig worden gecontroleerd om schadelijke effecten te voorkomen. Slik de pil heel door, vermaal of kauw hem niet. Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als u vermoedt dat het medicijn niet goed werkt om epileptische aanvallen te voorkomen. Stop niet met het gebruik van het geneesmiddel zonder toestemming van uw arts, ook niet als u zich beter voelt.

Convulsofin (Depakote) Voorzorgsmaatregelen

Levensbedreigende leverinsufficiëntie kan zich voordoen, dit treedt hoogstwaarschijnlijk op bij kinderen jonger dan twee jaar, vooral als ze een metabole stoornis hebben of een hersenziekte die leidt tot mentale stoornissen (multiple sclerose, ziekte van Huntington, ziekte van Creutzfeldt-Jacob, hersenletsel of infectie). Leverfalen symptomen zijn malaise, lethargie, zwakte, gezichtsoedeem, braken, anorexia. Depakine kan ook zeldzame gevallen van pancreatitis veroorzaken, resulterend in dodelijke ongelukken, die plotseling kunnen optreden, zelfs na meerdere jaren behandeling met Convulsofin. Dosisaanpassing is nodig bij patiënten met een bloeding of stollingsstoornis, een voorgeschiedenis van een hersenaandoening, hoofdletsel of coma, een familiegeschiedenis van een ureumcyclusstoornis, een familiegeschiedenis van zuigelingensterfte met onbekende oorzaak, HIV of CMV ( cytomegalovirus) infectie. Zelfmoordgedachten zijn ook mogelijk tijdens de behandeling met het medicijn.

Convulsofin (Depakote) Contra-indicaties

Het medicijn kan niet worden toegediend aan patiënten met leverziekten, significante leveraandoeningen die bekend zijn als ureumcyclusstoornissen.

Convulsofin (Depakote) Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende gemelde bijwerkingen zijn: misselijkheid, slaperigheid, duizeligheid, braken, asthenie, buikpijn, dyspepsie, huiduitslag, diarree, gewichtsverlies, tremoren, lage koorts, donkere urine, kleingekleurde ontlasting. In sommige gevallen komen alopecia (haarverlies), jeuk en gevoeligheid voor zonlicht voor. Meer zeldzame maar ernstige bijwerkingen zijn pancreatitis, leverbeschadiging en abnormale bloedingen. Lever komt vaker voor bij kinderen. Het risico neemt toe wanneer een patiënt twee meer anti-epileptica neemt. Symptomen van beschadigde lever zijn malaise, zwakte, geelzucht, zwelling in het gezicht, braken, verlies van eetlust.

Geneesmiddelinteractie
De volgende geneesmiddelen kunnen interactie hebben met Convulsofin: topiramaat (Topamax), tolbutamide (Orinase), een bloedverdunner zoals warfarine (Coumadin), aspirine of acetaminophen (Tylenol), clozapine (Clozaril, FazaClo), diazepam (Valium), zidovudine (Retrovir), meropenem (Merrem), rifampicine (Rifadin, Rimactane, Rifater), ethosuximide (Zarontin), indomethacine (Indocin), nabumeton (Relafen), ibuprofen (Motrin, Advil ), naproxen (Naprosyn, Aleve), diclofenac (Voltaren, Cataflam, Arthrotec), ketorolac (Toradol) en aspirine. Geneesmiddelen als warfarine of heparine bij gelijktijdig gebruik met Depakine kunnen de bloedstolling beïnvloeden en kunnen leiden tot abnormale bloedingen. Aspirine en felbamaat (Felbatol) verminderen het katabolisme van Depakine en verhogen hierdoor de bloedconcentraties. Integendeel, fenytoïne (Dilantin), Rifampin (Rifadin; Rimactane), carbamazepine (Tegretol) verminderen de bloedconcentraties. Absorptine van Convulsofin wordt verminderd door Cholestyramine (Questran), daarom dient de inname van Convulsofin te worden gescheiden door ten minste twee uur vóór of zes uur na doses cholestyramine. Depakine kan de concentraties in het bloed van lamotrigine (Lamictal), zidovudine (AZT), ethosuximide (Zarontin), diazepam (Valium) en fenobarbital aanzienlijk verhogen, waardoor hun concentraties in het bloed stijgen.

Convulsofin (Depakote) Gemiste dosis

Neem nooit een dubbele dosis van dit medicijn in. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis sla dan gewoon het gemiste gedeelte over en ga door met het gebruik van het geneesmiddel volgens het schema.

Convulsofin (Depakote) Overdosering

Convulsofin Overdosissymptomen omvatten zwakke pols, slaperigheid, oppervlakkige ademhaling, slaperigheid, hartblokkade, bewustzijnsverlies en diepe coma. In het geval van de vermoedelijke overdosis neem onmiddellijk contact op met uw arts en zoek onmiddellijk medische hulp.

Convulsofin (Depakote) Opslag

Bewaar op kamertemperatuur 15-30 C (59-86 F) uit de buurt van vocht en warmte.

Convulsofin (Depakote) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Convulsofin <<


[naar de top]