>> Koop Cyproheptadine <<

Kopen Cyproheptadine zonder recept Snel

Cyproheptadine (Periactin) Algemeen gebruik

Cyproheptadine is een antihistaminicum dat de symptomen van hooikoorts en andere vormen van allergie verlichtte of verhinderde. Dit medicijn voorkomt de effecten van histamine, dat wordt geproduceerd door het lichaam. Ook wordt Cyproheptadine gebruikt om symptomen als reisziekte, braken, misselijkheid en duizeligheid te voorkomen. Soms schrijft Periacitin voor om clusterhoofdpijn te behandelen en de eetlust te stimuleren bij mensen met ondergewicht.

Cyproheptadine (Periactin) Dosering en richting

Raadpleeg uw arts voor gebruik. Gebruik niet meer dan was voorgeschreven. Neem elke dosis Cyproheptadine met vol glas water, met of zonder voedsel. Neem niet meer dan 32 mg Cyproheptadine in 1 dag in. De aanbevolen dosis voor volwassenen is 3 maal daags 4 milligram (1 tablet). Dosering kan variëren van 4 mg tot 20 mg per dag, maar het meest gebruikt is van 12 mg tot 16 mg. Bij patiënten ouder dan 65 zal de arts de dosering waarschijnlijk relatief laag houden. De aanbevolen dosis voor kinderen van 7 tot 14 jaar oud is 4 milligram (1 tablet) 2 of 3 keer per dag. Neem niet meer dan 16 milligram per dag. De aanbevolen dosis voor kinderen van 2 tot 6 jaar oud is 2 milligram (een halve tablet) 2 of 3 keer per dag. Neem niet meer dan 12 milligram per dag. Opmerking: deze instructie wordt hier alleen ter beoordeling gepresenteerd. Het is zeer noodzakelijk om uw arts te raadplegen voor gebruik. Het helpt je om de beste resultaten te krijgen.

Cyproheptadine (Periactin) Voorzorgsmaatregelen

Wees voorzichtig, want Cyproheptadine kan u slaperig maken of uw coördinatie verminderen. Wees meer alert tijdens het besturen van een voertuig, het beklimmen of bedienen van machines of het uitvoeren van gevaarlijke taken totdat u weet hoe u op Cyproheptadine reageert. Gebruik dit medicijn ook met waarschuwingen als uw medische geschiedenis bestaat uit bronchiale astma, glaucoom, een overactieve schildklier, hoge bloeddruk, hartaandoeningen of problemen met de bloedsomloop. Cyproheptadine mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, zwangerschap of borstvoeding worden. Niet gebruiken voor het geven van borstvoeding zonder advies van een arts.

Cyproheptadine (Periactin) Contra-indicaties

Cyproheptadine is gecontraïndiceerd bij: patiënten die worden behandeld voor een acute astmatische aanval; pasgeboren of premature baby's; gebruik bij zuigelingen is geassocieerd met apneu, cyanose en ademhalingsproblemen bij moeders die borstvoeding geven; patiënten met een bekende gevoeligheid voor cyproheptadinehydrochloride of geneesmiddelen met een vergelijkbare chemische structuur; gelijktijdig gebruik met monoamineoxidaseremmers; glaucoom; patiënten met pyloroduodenale obstructie, verlammende maagzweren, symptomatische prostaathypertrofie, aanleg voor urineretentie of obstructie van de blaashals; oudere, verzwakte patiënten.

Cyproheptadine (Periactin) Mogelijke bijwerkingen

Ze kunnen een allergische reactie omvatten: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel. Ook de meest mogelijke bijwerkingen zijn: verwarring, hallucinaties, ongewone gedachten of gedrag; toevallen (convulsies); oorsuizen; het gevoel alsof je misschien flauwvalt; snelle of bonzende hartslagen; gemakkelijk blauwe plekken of bloeden; minder dan normaal plassen of helemaal niet; of bleke of vergeelde huid, donker gekleurde urine, koorts of ongewone zwakte. Minder ernstig zijn: milde slaperigheid, duizeligheid of ronddraaiende sensatie; rusteloosheid of prikkelbaarheid (vooral bij kinderen); slaapproblemen (slapeloosheid), vermoeid gevoel; gevoelloosheid of tintelend gevoel; toegenomen zweten of plassen; wazig zicht; eetlustveranderingen; droge mond of neus, maagklachten; of misselijkheid, diarree, obstipatie. Als u een van hen ervaart, stop dan met het gebruik van Cyproheptadine en vertel het uw arts zo snel mogelijk. Raadpleeg ook uw arts over een bijwerking die ongebruikelijk lijkt.

Cyproheptadine (Periactin) Druginteractie

Cyproheptadine reageert op medicijnen zoals: isocarboxazid (Marplan); fenelzine (Nardil); rasagiline (Azilect); selegiline (Eldepryl, Emsam); of tranylcypromine (Parnate). Merk ook op dat interactie tussen twee medicijnen niet altijd betekent dat u moet stoppen met het nemen van een van hen. Zoals gewoonlijk beïnvloedt dit het effect van geneesmiddelen, dus overleg met uw arts over hoe de interacties worden beheerd of moeten worden behandeld.

Cyproheptadine (Periactin) Gemiste dosis

Als u bent vergeten uw dosis op tijd in te nemen, doe dit dan zodra u het zich herinnert. Maar neem niet als het te laat is of bijna tijd voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele of extra doses in. Neem de gebruikelijke dosis de volgende dag in dezelfde regelmatige tijd in.

Cyproheptadine (Periactin) Overdosering

Symptomen van periacitine Overdosering kan zijn: extreme sufheid, verwardheid, hallucinaties, zeer droge mond, grote pupillen, bleke huid, braken of flauwvallen. Als u een van deze bijwerkingen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Cyproheptadine (Periactin) Opslag

Bewaar op kamertemperatuur tussen 59-77 graden F (15-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht, kinderen en huisdieren. Niet gebruiken na afloop van de houdbaarheidsdatum.

Cyproheptadine (Periactin) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Cyproheptadine <<


[naar de top]