>> Koop Cardon <<

Kopen Cardon zonder recept Snel

Cardon (Cozaar) Veelvoorkomend gebruik

Hypotensie medicatie die specifiek angiotensine II-receptoren blokkeert, vermindert de totale perifere weerstand, concentratie van aldosteron in het bloed, arteriële druk, druk in de longcirculatie en heeft een diuretisch effect. Angiotensine, een eiwit, zorgt ervoor dat bloedvaten samentrekken en verhoogt de bloeddruk, terwijl Cardon zijn receptoren blokkeert en zo hoge bloeddruk voorkomt. Het medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van hypertensie, linkerventrikelhypertrofie (toename van spiermassa) en diabetische nefropathie.

Cardon (Cozaar) Dosering en richting

Cardon kan eenmaal daags met of zonder voedsel worden ingenomen of de totale dagelijkse dosis kan ook voor twee innames worden verdeeld. Volg al uw aanbevelingen van uw arts en verander de voorgeschreven dosis niet.

Cardon (Cozaar) Voorzorgsmaatregelen

Bij patiënten met uitdroging (bijvoorbeeld diegenen die werden behandeld met hoge doses diuretica) neemt arteriële hypotensie, terwijl bij patiënten met cirroseconcentraties van Cardon in bloedplasma aanzienlijk toe. Laat uw arts weten of u een lever- of nieraandoening en congestief hartfalen heeft. Cardon verhoogt het kaliumgehalte in het bloed. Informeer uw arts ook als u kaliumsupplementen inneemt of als u een zoutvervanger gebruikt.

Cardon (Cozaar) Contra-indicaties

Overgevoeligheid, zwangerschap, borstvoeding, kleutertijd, arteriële hypotensie, hyperpotassemie.

Cardon (Cozaar) Mogelijke bijwerkingen

Diarree spierkrampen, duizeligheid, slapeloosheid, verstopte neus, aanhoudende hoest, verhoogd serumkalium, gebrek aan eetlust, droge mond en angio-oedeem. Het medicijn wordt meestal goed verdragen, maar als sommige bijwerkingen optreden of de intensiteit verandert, moet u uw arts er onmiddellijk over informeren.Cardon kan interageren met diuretica die hier kalium in het lichaam achterlaten door het risico op hyperpotassemie te verhogen bij gelijktijdige behandeling met K + -medicijnen en kaliumsparende diuretica. Het is bekend dat Nizoral de activiteit van Cardon vermindert.

Cardon (Cozaar) Gemiste dosis

Als u een dosis hebt overgeslagen, neemt u deze in zodra u eraan denkt, maar niet als het bijna tijd is voor de volgende inname volgens uw schema. Als dat zo is, sla dan de gemiste dosis over. Probeer geen gemiste dosis te compenseren door een extra dosis in te nemen.

Cardon (Cozaar) Overdosering

Als u vermoedt dat u te veel van de medicatie hebt ingenomen en denkt dat de hartslag hierdoor extreem traag of snel is geworden en de bloeddruk aanzienlijk is verlaagd, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Cardon (Cozaar) Opslag

Sla Cardon op een droge plaats uit de buurt van zonlicht op kamertemperatuur.

Cardon (Cozaar) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Cardon <<


[naar de top]