>> Koop Brand Levitra <<

Kopen Brand Levitra zonder recept Snel

Brand Levitra Algemeen gebruik

Merk Levitra is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Bayer / GlaxoSmithKline en gebruikt Vardenafil HCl als hoofdbestanddeel van de medicatie. Levitra is een oraal geneesmiddel dat gebruikt wordt om erectiestoornissen te behandelen. Seksuele stimulatie veroorzaakt de productie en afgifte van stikstofoxide uit de zenuwenuiteinden van de holle lichaampjes van de penis, waardoor enzym-guanylaatcyclase wordt geactiveerd. Guanylaatcyclase is op zijn beurt verantwoordelijk voor de productie van cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP). De cGMP veroorzaakt verbreding en ontspanning van de bloedvaten die bloed naar de penis transporteren. Levitra voorkomt dat fosfodiësterase-5-enzym cGMP vernietigt en dus helpt de bloedtoevoer naar de penis te ondersteunen.

Brand Levitra Dosering en richting

De aanbevolen dosis Levitra is 10 mg per dag, een uur voor de geslachtsgemeenschap genomen. Als er geen bijwerkingen optreden, kan de dosering worden verhoogd tot 20 mg. In geval van bijwerkingen wordt de dosis verlaagd tot 5 mg per dag. Neem niet meer dan één tabblad van Levitra per dag in.

Brand Levitra Voorzorgsmaatregelen

Levitra is niet onderzocht bij mensen met hart- en vaatziekten, dus het is beter om Levitra te vermijden als het bij patiënten met een beroerte of hartfalen of een hartaanval in de geschiedenis en vooral binnen de laatste zes maanden. Voordat u Levitra gaat gebruiken, moet u uw arts informeren als u nier- of leverproblemen heeft, een bloedingsaandoening, maagzweer of een erfelijke retinastoornis zoals retinitis pigmentosa, allergische reactie op dit geneesmiddel of andere geneesmiddelen, vervorming van de penis, zoals angulatie, cavernous fibrosis (de ziekte van Peyronie), evenals bij ziekten die bijdragen aan de ontwikkeling van priapisme (sikkelcelanemie, multipel myeloom, leukemie of leukemie).

Brand Levitra Contra-indicaties

Levitra is gecontraïndiceerd bij patiënten met overgevoeligheid voor de ingrediënten ervan, degenen behandeld met organische nitraten, bij patiënten jonger dan 16 jaar of bij degenen die HIV-proteaseremmers nemen zoals indinavir en ritonavir.

Brand Levitra Mogelijke bijwerkingen

Levitra wordt gewoonlijk goed verdragen en bijwerkingen die optreden zijn van voorbijgaande aard. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: hoofdpijn, blozen (hyperemie van de persoon); veel voorkomend; duizeligheid, diarree-verschijnsel, misselijkheid, verstopte neus. Meer zeldzame en zelden voorkomende bijwerkingen zijn fotosensibiliteit van de huid, hypertensie, rugpijn, tranende ogen, hypotensie, spierpijn, priapisme.

Brand Levitra Druginteractie

Het metabolisme van Levitra wordt geremd door erytromycine, ketoconazol (Nizoral), itraconazol (Sporanox), indinavir (Crixivan) en ritonavir (Norvir). Levitra vermindert de concentratie van ritonavir en indinavir. Bij patiënten die met nitraten worden behandeld, kan Levitra pijn op de borst verergeren door de hartslag te verhogen en de bloeddruk te verlagen. Levitra kan de bloeddrukverlagende effecten van alfablokkerende geneesmiddelen (terazosine of hytrine) overdrijven. Levitra mag nooit worden toegediend aan patiënten die worden behandeld met organische nitraten.
Gemiste dosis
Levitra wordt genomen wanneer dat nodig is, maar niet vaker dan eenmaal per dag soMissed doseis niet de bedoeling.

Brand Levitra Overdosering

Symptomen van overdosis zijn pijn in de rug, kaak, arm, blindheid, wazig zien, pijn op de borst of ongemak, verminderd gezichtsvermogen, wazig zien.

Brand Levitra Opslag

Bewaar bij kamertemperatuur tussen 15-30 C (59-86 F) uit de buurt van kinderen, huisdieren, vocht en zonlicht.

Brand Levitra Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Brand Levitra <<


[naar de top]