>> Koop Baclofen <<

Kopen Baclofen zonder recept Snel

Veelvoorkomende toepassing
Baclofen wordt gebruikt voor de behandeling van spasmen van skeletspieren, spierclonus, kramp van spieren, stijfheid, dwarslaesie en pijn veroorzaakt door stoornissen zoals multiple sclerose. Baclofen werkt door ontspannende skeletspieren, de spieren die het skelet bewegen (en ook dwarsgestreepte spieren).

Baclofen Dosering en richting

Neem Baclofen precies in zoals het door uw arts is voorgeschreven. Neem het medicijn niet in grotere doses in of neem het langdurig in. Neem dit medicijn via de mond in met een slok water. Slik het door. De gebruikelijke startdosis van Baclofen voor volwassenen is 5 mg, driemaal daags toegediend. De dosis kan worden verhoogd met 15 mg om de drie dagen tot een maximum van 80 mg / dag in verdeelde doses.

Baclofen Voorzorgsmaatregelen

Uw arts moet uw medische geschiedenis kennen, vooral over nieraandoeningen, diabetes, toevallen, beroertes, een ongebruikelijke of allergische reactie op Baclofen, andere medicijnen, voedingsmiddelen, kleurstoffen of conserveringsmiddelen . Vertel het uw arts als u zwanger bent of probeert zwanger te worden en als u borstvoeding geeft. Als u plotseling stopt met het gebruik van uw geneesmiddel, kunt u een ernstige reactie ontwikkelen. De dosis zal in de loop van de tijd langzaam worden verlaagd om bijwerkingen te voorkomen en uw arts moet dit proces onder controle houden. Volg het advies van uw arts. U kunt slaperig of duizelig worden wanneer u het geneesmiddel voor het eerst gebruikt of de dosis verandert. Je moet langzaam gaan staan of zitten. Rijd niet, gebruik geen machines of doe iets dat uw aandacht nodig heeft en dat gevaarlijk kan zijn. Stop met dit soort activiteiten totdat u weet hoe het geneesmiddel u beïnvloedt.

Baclofen Contra-indicaties

Patiënten met een allergie voor Baclofen mogen het niet innemen. Voordat u Baclofen gebruikt, moet u uw arts inlichten over uw allergie voor andere geneesmiddelen. Ook als u een nieraandoening heeft; epilepsie of andere epileptische aandoening; of een voorgeschiedenis van een beroerte of bloedstolsels, moet u dit met uw arts bespreken en is het mogelijk dat u dit medicijn niet zult gebruiken. Mogelijke bijwerkingen Er zijn een lijst met bijwerkingen die u onmiddellijk aan uw arts of zorgverlener moet melden. Het omvat allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk of netelroos, zwelling van het gezicht, lippen of tong, pijn op de borst, constipatie, lage bloeddruk, hallucinaties, braken, ademhalingsdepressie, onvermogen om te slapen, en verhoogde urinaire frequentie of urineretentie, aanval. Er is ook een andere lijst met bijwerkingen die meestal geen medische zorg vereisen, maar u moet uw arts of zorgverlener op de hoogte brengen als deze zich voortzet of hinderlijk is. Het omvat verwarring.

Geneesmiddelinteracties
Baclofen kan interageren met de volgende geneesmiddelen en producten zoals alcohol, antihistaminica, medicijnen tegen depressie, angst en andere mentale aandoeningen, pijnstillers zoals codeïne, oxycodon, tramadol en propoxyfeen, geneesmiddelen voor slaap, fenobarbital. Het gebruik van Baclofen met andere geneesmiddelen kan leiden tot extra vermindering van de hersenfunctie. Het gebruik van Baclofen en tricyclische antidepressiva samen kan bijvoorbeeld spierzwakte veroorzaken; het gebruik van Baclofen en monoamine oxidase remmers kan resulteren in een grotere depressie van de hersenfunctie en een lage bloeddruk.

Baclofen Gemiste dosis

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Baclofen Overdosering

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of de eerste hulpafdeling.

Baclofen Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur tussen 15 en 30 graden C (59 en 86 graden F). Houd de container goed gesloten en buiten het bereik van kinderen.

Baclofen Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Baclofen <<


[naar de top]