>> Koop Ambamida <<

Kopen Ambamida zonder recept Snel

Ambamida (Erythromycin) Algemeen gebruik

Erytromycine bevindt zich in een groep geneesmiddelen die macrolide-antibiotica worden genoemd. Erytromycine wordt gebruikt voor de behandeling van veel verschillende soorten infecties veroorzaakt door bacteriën. Het wordt ook gebruikt om bacteriële endocarditis en aanvallen van reumatische koorts te voorkomen.

Ambamida (Erythromycin) Dosering en richting

Neem erytromycine precies in zoals het u was voorgeschreven. Neem elke dosis met een vol glas (8 ounces) water. Erytromycine kan worden ingenomen op een lege maag of met voedsel of melk. Een pil met enterische coating of een pil met vertraagde afgifte niet pletten, kauwen, breken of openen. Slik de pil heel door.

Ambamida (Erythromycin) Voorzorgsmaatregelen

Antibiotische geneesmiddelen kunnen diarree veroorzaken, wat een teken kan zijn van een nieuwe infectie. Als u diarree heeft die waterig is of bloed bevat, neem dan contact op met uw arts. Gebruik geen medicijnen om de diarree te stoppen tenzij uw arts u dat heeft gezegd.

Ambamida (Erythromycin) Contra-indicaties

Gebruik dit medicijn niet als u allergisch bent voor erytromycine of als u ook cisapride (Propulsid) of pimozide (Orap) inneemt. Als u een leverziekte of myasthenia gravis heeft, moet u mogelijk een dosisaanpassing of speciale tests ondergaan om veilig erytromycine in te nemen. Van dit medicijn wordt niet verwacht dat het schadelijk is voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling. Erytromycine kan overgaan in de moedermelk en kan een zogende baby schaden. Gebruik dit medicijn niet zonder uw arts te vertellen als u een baby borstvoeding geeft. Mogelijke bijwerkingen Krijg medische noodhulp als u een van deze symptomen van een allergische reactie op erytromycine heeft: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel. Bel uw arts onmiddellijk als u een van deze ernstige bijwerkingen heeft: pijn op de borst, onregelmatige hartslag, een licht gevoel in het hoofd of flauwvallen; misselijkheid, maagpijn, lage koorts, verminderde eetlust, donkere urine, kleikleurige ontlasting, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen); of diarree die waterig of bloederig is. Minder ernstige erytromycine-bijwerkingen kunnen zijn: milde misselijkheid, braken, diarree of maagpijn; duizeligheid, hoofdpijn, moe voelen; vaginale jeuk of afscheiding; of milde jeuk of huiduitslag.

Ambamida (Erythromycin) Druginteractie

Veel geneesmiddelen kunnen interageren met erytromycine. Breng uw arts op de hoogte van alle geneesmiddelen op recept en vrij verkrijgbare medicijnen die u gebruikt. Dit omvat vitaminen, mineralen, kruidenproducten en medicijnen voorgeschreven door andere artsen. Begin geen nieuwe medicatie te gebruiken zonder uw arts te vertellen.

Ambamida (Erythromycin) Gemiste dosis

Neem de Gemiste dosis in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en neem het geneesmiddel op de volgende geplande tijd in. Neem geen extra medicijn om de gemiste dosis goed te maken

Ambamida (Erythromycin) Overdosering

Zoek medische hulp als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft gebruikt. Symptomen van overdosis zijn misselijkheid, braken, diarree, maagpijn of gehoorverlies.

Ambamida (Erythromycin) Opslag

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur, weg van vocht en warmte.

Ambamida (Erythromycin) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. De specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Ambamida <<


[naar de top]