>> Koop Acatar Zatoki <<

Kopen Acatar Zatoki zonder recept Snel

Acatar Zatoki (Motrin) Veelvoorkomend gebruik

Acatar Zatoki behoort tot een klasse van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's). Dit medicijn wordt gebruikt om symptomen van artritis, primaire dysmenorroe, koorts te verminderen. Van ibuprofen is ook bekend dat het een antibloedplaatjes effect heeft. Het kan ook in andere gevallen worden toegepast.

Acatar Zatoki (Motrin) Dosering en richting

Neem Ibuprofen oraal in met een glas water, met of zonder voedsel. Vermijd het snijden, pletten of kauwen van dit geneesmiddel. Neem het geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Geef het niet op, behalve op advies van uw arts. Het kan tijd nodig hebben om het medicijn te helpen. Raadpleeg uw arts over de juiste dosis voor u.

Acatar Zatoki (Motrin) Voorzorgsmaatregelen

Voordat u Ibuprofen gebruikt, moet u uw arts of apotheker op de hoogte stellen als u allergisch bent voor Ibuprofen; of als u andere allergieën heeft. Ibuprofen kan, net als andere NSAID's, de uitscheiding van natrium en lithium remmen. Wees voorzichtig bij het gebruik van dit medicijn, samen met lithiumsupplementen. Vermijd het drinken van alcohol en roken terwijl u met dit medicijn wordt behandeld. Oudere mensen kunnen gevoeliger zijn voor bijwerkingen van het geneesmiddel. Breng uw arts op de hoogte als u de ziekte van Parkinson, nier- of leverziekte, hoge bloeddruk heeft; als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Acatar Zatoki (Motrin) Contra-indicaties

Ibuprofen mag niet worden gebruikt door patiënten met natriumgevoelige hypertensie en door patiënten die een reactie van overgevoeligheid voor de patiënt hebben getoond.

Acatar Zatoki (Motrin) Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn een droge mond, duizeligheid, prikkelbaarheid, sedatie, slapeloosheid, urineretentie, etc. Een zeer ernstige allergische reactie komt zelden voor. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen. Neem voor meer informatie contact op met uw arts of apotheker. Raadpleeg uw arts of apotheker als u de effecten ziet die hier niet worden vermeld.

Vertel het uw arts of apotheker over alle recepturen en kruideniersproducten die u mag gebruiken voordat u dit medicijn gaat gebruiken. Ibuprofen kan interageren met: * NSAID's van de salicylaatfamilie (aspirine) * anticoagulantia. Neem voor meer informatie contact op met uw arts of apotheker.

Acatar Zatoki (Motrin) Gemiste dosis

Als u uw dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als u ziet dat het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en hervat uw gebruikelijke doseringsschema. Neem uw dosis niet tweemaal in.

Acatar Zatoki (Motrin) Overdosering

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel hebt gebruikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp. De symptomen van Overdosis omvatten meestal pijn op de borst, misselijkheid, onregelmatige hartslag en een licht gevoel in het hoofd of flauwvallen.

Acatar Zatoki (Motrin) Opslag

Bewaar uw medicijnen bij kamertemperatuur tussen 68-77 ° F (20-25 ° C) verwijderd van licht en vocht. Bewaar uw medicijnen niet in de badkamer. Houd alle medicijnen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Acatar Zatoki (Motrin) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Acatar Zatoki <<


[naar de top]